Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grekiska I, 1

Stockholms universitets nybörjarkurs i grekiska ger en bra möjlighet att lära känna den antika grekiska kulturen och litteraturen. Grekiskan är ett av de stora europeiska kulturspråken som gett betydande bidrag till litteratur, filosofi och vetenskap. Kursen är i första hand avsedd att ge en grund för vidare studier i grekiska.

Kursen ”Grekiska I,1”, som är en ren nybörjarkurs, omfattar 15 högskolepoäng.  Den ges på halvfart. På kursen lär du dig de språkliga grunderna för att på egen hand kunna börja läsa texter skrivna på grekiska. Den ger kunskaper om  grekiskans formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång får du läsa texter som gradvis bygger upp din lingvistiska kompetens. När du har läst kursen  kommer du att känna till grekiskans grundläggande formlära och syntax samt ha upparbetat ett grekiskt basordförråd. Du kommer därutöver att kunna förstå och grammatiskt analysera enklare texter från den klassiska epoken. Du förvärvar  också kunskap om huvuddragen i det grekiska språkets historia och i den antika grekiska historien och kulturen. Kursen är också lämplig för den som för studier eller forskning inom andra ämnesområden behöver elementära kunskaper i  grekiska. 

Kursen ”Grekiska I,1” kräver inga andra förkunskaper än de allmänna som gäller för studier på universitetsnivå, samt Engelska B/ Engelska 6. Du kan uppfylla grundläggande behörighet på olika sätt, men det vanligaste är en  avslutad utbildning på gymnasienivå. Mer information om vad som gäller för just dig, utifrån vad du har studerat tidigare, finns på antagning.se. Kursen kan antingen läsas på universitetet (som campus-kurs) eller på distans  via internet och med verktyget Zoom. Zoom innebär att du är uppkopplad  till lektionerna när de ges och kan delta i undervisningen. På Antagning.se väljer du det alternativ som passar dig bäst. 
Välkommen!

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga dem om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen omfattar följande delkurser:
  1. Introduktionskurs 1, 7,5 hp
  Med utgångspunkt från en nybörjarbok och en grammatik studeras den klassiska attiskans morfologi, det viktigaste av syntaxen samt ett grundläggande ordförråd. genom delkursen får du även en introduktion i den klassiska grekiska kulturen i Athen och allmänt i den grekiska antiken. 2. Introduktionskurs 2, 7,5 hp
  Ökad kunskap om grekiskans morfologi förmedlas och ordförrådet utvidgas. En grundläggande förståelse av det klassiska grekiska språkets syntax samt viss färdighet i tolkning av enklare klassiska texter förvärvas. I delkursen förmedlas ytterligare kunskap om den klassiska grekiska kulturen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du förbereder dig inför varje föreläsning genom att läsa relevanta delar ur kurslitteraturen. Material, i form av övningsuppgifter eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad information om delkursens genomförande och tydliga läsanvisningar.

  Examination

  Kursdelarna examineras genom skriftliga tentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt