Grekiska I, 1, 15 hp

Om kursen

Grundläggande kännedom om det klassiska grekiska språket förmedlas. Du får lära dig grunddragen i grammatiken och övas i att läsa texter på klassisk grekiska. Kursen är i första hand avsedd att ge en grund för vidare studier i grekiska. Den är även lämplig för den som för studier eller forskning inom andra ämnesområden behöver elementära kunskaper i grekiska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen