Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska - Aischylos

Denna kurs breddar och fördjupar dina kunskaper i det grekiska dramat med läsning av två tragedier av Aischylos alternativt en tragedi och ett annat drama. Vid läsningen analyseras språk, innehåll, genre och metrik. Även textkritiska problem beaktas. En längre eller två kortare vetenskapliga artiklar om någon självvald aspekt av det grekiska dramat redovisas i form av ett referat.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.