Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grekiska - kandidatkurs

Kursen ger i förhållande till Grekiska III, 30 hp, fördjupade kunskaper om grekisk litteratur samt uppövar ytterligare förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena. Inom kursen skrivs ett examensarbete.