Grekiska - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen ger i förhållande till Grekiska III, 30 hp, fördjupade kunskaper om grekisk litteratur samt uppövar ytterligare förmågan till textinterpretation. Till kursen hör även viss orientering i den vetenskapliga litteraturen på de olika delområdena. Inom kursen skrivs ett examensarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen