Go to this page on our english site

Latin - kandidatkurs

  • 30 hp

Kursen är avsedd för dem som önskar ha latinet som huvudämne i sin examen och innebär i huvudsak självständiga studier. Latinkunskaperna finslipas och beläsenheten breddas genom att du läser ett urval latinska texter från alla epoker - många efter eget val. Du författar därtill ett självständigt arbete om 15 hp som läggs fram och försvaras på ett seminarium. Du opponerar även på en annan students uppsats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen