Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vulgärlatin

Den här kursen studerar det talade latinets, vulgärlatinets, historia genom läsning av texter som spänner över en lång tidsperiod, från arkaisk tid till omkring år 800, från Plautus komedier till Strasbourg-ederna. Stor vikt läggs vid den språkliga analysen beträffande utvecklingen av av latinets fonologi, morfologi, syntax och ordförråd. Även utvecklingsvägarna till de moderna romanska språken undersöks.