Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

Vill du bli lärare? Om du redan har relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan du komplettera med tre terminer KPU för att nå ämneslärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

OBS: Just det här programmet startade för sista gången HT 2021

Du som är intresserad av att gå ett KPU-program är välkommen att anmäla dig till det nya programmet:

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet eller högskola inom relevanta skolämnen. Genom KPU kan du komplettera dina ämnesstudier med kurser inom det pedagogiska och didaktiska området. Du blir behörig att undervisa i dina ämnen och får en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Inom det här KPU-programmet kan du på olika sätt kombinera ämnena biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.