Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU - matematik, naturvetenskap och teknik

Vill du bli lärare? Har du redan ämnesstudier från universitet/högskola? Då kan KPU passa dig.

Ungdomar

KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom relevanta skolämnen. Genom KPU kan du komplettera din utbildning med kurser inom bland annat utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik (konsten att undervisa) och därmed få en ämneslärarexamen. Du blir då behörig att undervisa i dina ämnen i årskurs 7-9 och/eller gymnasiet.

Inom KPU går det att på olika sätt kombinera ämnena: biologi, fysik, geografi, kemi, matematik, naturkunskap och teknik. Vilka ämneskombinationer som är möjliga uppdateras varje år och framgår av dokumentet ’Behörighetskrav för Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU’.

Behörighetskrav för Ämneslärarutbildning 90-120 hp med KPU (122 Kb)

 

 • Programöversikt

  Inom KPU kommer du att läsa kurser på olika institutioner vid Stockholms universitet. Utbildningen har nära koppling till Sveriges största forskningsmiljö inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Programmet omfattar tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  Inom ramen för programmet är det möjligt att komplettera med 30 hp ämnesstudier för utökad lärarbehörighet under en frivillig fjärde termin.

  År 1

  Termin 1 (hösttermin)

  Skolan i samhället 22,5 hp (UM7111)
  Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 hp (UM3312)

  Termin 2 (vårtermin)

  Eleven i skolan 15 hp (UCA40K)
  Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp (UM8043)

  Undervisning och utveckling (UM8034)

   

  År 2

  Termin 3 (hösttermin)

  Verksamhetsförlagd utbildning III 15hp (UM8044)
  Självständigt arbete 15 hp (UM9100)

  Frivillig - Termin 4 (vårtermin)

  Ämneskomplettering, 30 hp

   

 • Så ansöker du

  Om du har en forskarexamen måste du ladda upp/skicka in din forskarexamen på antagning.se. Meriter på forskarnivå förs inte över automatiskt från Ladok. Detta gäller också om du har en utländsk utbildning.  Kontrollera alltid att de meriter du vill få bedömda finns med när du loggar in på www.antagning.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Urvalskriterier

  Platserna på programmet fördelas genom ett seriellt urval, det vill säga platserna går till en urvalsgrupp i taget.

  1. Forskarutbildade sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  2. Sökande som är behöriga i två ämnen (minst 90 hp + 60 hp) eller tre ämnen för 7-9 (minst 90 hp + 45 hp + 45 hp) samt två ämnen för gymnasieskolan (minst 120 hp + 90 hp).
  3. Forskarutbildade* sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.
  4. Sökande som är behöriga i ett ämne, det vill säga 90 hp för 7-9 och 120 hp för gymnasieskolan.
 • Mer information

  Verksamhetsförlagd utbildning

  Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en central del i lärarutbildningen. Under VFU:n möter du din blivande profession och den pedagogiska verksamheten i en kommun i Stockholms län.

  Under utbildningens gång deltar du successivt mer självständigt, allteftersom du får mer kunskaper och erfarenheter. Utöver undervisning i klassrummet kommer du ta del av skolans övriga verksamheter. Notera att VFUn sker på heltid i skolan, du kommer att följa din VFU-handledares hela arbetsdag. När du påbörjar din lärarutbildning tilldelas du en kommun samt en skolplacering för din VFU.

  Om VFU-placering

  Mer om VFU

   

  Om du saknar ämnesstudier

  Vill du bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, men saknar de ämneskunskaper som krävs för KPU?
  Här hittar du information om hur du bygger din ämneslärarutbildning, se särskilt rubriken ”Bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen”:

  Ämneslärare

   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Först blev Katarina civilingenjör. Sedan hittade hon sitt drömjobb. Som lärare i matte och kemi. Se filmen med Katarina #för det vidare (1:33 min).

   

   

 • Kontakt

  Studievägledare, e-post: studievagledning@mnd.su.se