Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling

Kursen utgör den tredje delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU - matematik, naturvetenskap och teknik och ges under utbildningens andra termin. Kursen ingår även i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges då under utbildningens åttonde termin.

Programsida KPU med studiegång

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas i kursen aspekter av pedagogisk utveckling.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Två institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution.

  Del 1 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Del 2, 3 och 4 ges av Institutionen för ämnesdidaktik och beroende på din ämneskombination läser du en av de delkurserna.

  1. Utvecklingsarbete 2,5 hp
   Delkursen är av introducerande karaktär och ger dig en överblick inom området skolutveckling.
  2. Teknikämnenas didaktik, 5 hp
   Kursdelen ger dig en fördjupning av hur ämnesdidaktiska teorier kan utformas i relation till elevers behov, aktuella styrdokument samt olika undervisningsresurser för undervisning i teknik.
  3. Naturvetenskapsämnenas didaktik, 5 hp
   Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om naturvetenskaplig medborgarutbildning i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
  4. Matematikämnets didaktik, 5 hp
   Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om och didaktiska modeller för hur elevers behov, samt normer och värderingar i matematikklassrummet påverkar planering och utformning av undervisning.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Helkurs: Veronica Jatko Kraft
  Delkurs 1: Isak Benyamine
  Delkurs 2: ges ej VT23
  Delkurs 3: Iann Lundegård
  Delkurs 4: Veronica Jatko Kraft

   

   

   

   

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Helkurs: Veronica Jatko Kraft, veronica.jatko-kraft@su.se
  Delkurs 1: Isak Benyamine, isak.benyamine@edu.su.se
  Delkurs 2: ges ej VT23
  Delkurs 3: Iann Lundegård, iann.lundegard@su.se
  Delkurs 4: Veronica Jatko Kraft, veronica.jatko-kraft@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se 

  Utbildningsadministration
  Helkurs och delkurs 2-4: kursadmin.did@su.se 
  Delkurs 1: Ann Ravelin, ann.ravelin@edu.su.se