Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik och ges under utbildningens andra termin. Kursen ingår även i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och ges under utbildningens åttonde termin.

Programsida KPU med studiegång

Studiegång Ämneslärarprogrammet termin 7-10

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas i kursen aspekter av pedagogisk utveckling.

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Delkurserna ges av två olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  Del 1. Utvecklingsarbete 2,5 hp

  Delkursen är av introducerande karaktär och ger dig en överblick inom området skolutveckling. Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Samt en av följande delar beroende på ämneskombination:

  Del 2. Teknikämnenas didaktik, 5 hp

  Kursdelen ger dig en fördjupning av hur ämnesdidaktiska teorier kan utformas i relation till elevers behov, aktuella styrdokument samt olika undervisningsresurser för undervisning i teknik. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Del 3. Naturvetenskapsämnenas didaktik, 5 hp

  Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om naturvetenskaplig medborgarutbildning i grundskolansårskurs 7-9 och gymnasieskolan. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Del 4. Matematikämnets didaktik, 5 hp

  Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om och didaktiska modeller för hur elevers behov, samt normeroch värderingar i matematikklassrummet påverkar planering och utformning av undervisning. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kunskapskontroll för del 1 sker genom individuell skriftlig redovisning.

  Kunskapskontroll för del 2, 3 och 4 sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Veronica Jatko Kraft
  veronica.jatko@mnd.su.se          

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se