Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling

 • 7,5 hp

Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekterav pedagogisk utveckling.

Utifrån utvärderingens betydelse för styrning och uppföljning av pedagogiskverksamhet belyses modeller, strategier samt ämnesdidaktiska aspekter som avser utvecklingsarbete i skolaoch undervisning. Grunderna för mångfalden i teorier, modeller och strategier berörs.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurserna ges av två olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  Del 1. Utvecklingsarbete 2,5 hp

  Delkursen är av introducerande karaktär och ger dig en överblick inom området skolutveckling. Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

  Samt en av följande delar beroende på ämneskombination:

  Del 2. Teknikämnenas didaktik, 5 hp

  Kursdelen ger dig en fördjupning av hur ämnesdidaktiska teorier kan utformas i relation till elevers behov, aktuella styrdokument samt olika undervisningsresurser för undervisning i teknik. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Del 3. Naturvetenskapsämnenas didaktik, 5 hp

  Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om naturvetenskaplig medborgarutbildning i grundskolansårskurs 7-9 och gymnasieskolan. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Del 4. Matematikämnets didaktik, 5 hp

  Delkursen behandlar ämnesdidaktiska teorier om och didaktiska modeller för hur elevers behov, samt normeroch värderingar i matematikklassrummet påverkar planering och utformning av undervisning. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Veronica Jatko Kraft
  veronica.jatko@mnd.su.se          

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se