Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning

Kursen ingår i programmet KPU - matematik, naturvetenskap och teknik och ges under utbildningens tredje termin. Kursen ingår även i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen och ges då under utbildningens nionde termin.

Programsida KPU med studiegång

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

VFU-information 

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. I kursen ligger fokus på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samtatt formulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdragetsamt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium. 

  Examinator

  Ola Palm

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ola Palm, ola.palm@su.se 

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se 

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se