Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier, Teori och metod

  • 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om teoretiska och tematiska riktningar inom området latinamerikastudier. Därutöver presenteras och granskas det tvärvetenskapliga perspektivet samt teoretiska och metodologiska ansatser inom några samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv.