Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latinamerikastudier, Teori och metod

Kursen ger en fördjupad kunskap om teoretiska och tematiska riktningar inom området latinamerikastudier. Därutöver presenteras och granskas det tvärvetenskapliga perspektivet samt teoretiska och metodologiska ansatser inom några samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv.