Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektkurs i allmän språkvetenskap

Kursen ger dig erfarenhet av att delta i ett forskningsprojekt inom allmän språkvetenskap

Inom projektarbetet får du på heltid under tio veckor delta i ett forskningsprojekt. Du får sätta dig in i projektets teoretiska bas, den metod som tillämpas och med en avgränsad uppgift deltar du i det praktiska arbetet.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av deltagande i ett aktuellt forskningsprojekt, deltagande i projektmöten och individuell handledning. 

  Examination

  Kursen examineras genom en muntlig presentation, en skriftlig rapport där det genomförda arbetet presenteras.

  Examinator

  Ljuba Veselinova (examinator och kursansvarig lärare, VT24)

  ljuba@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition