Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Fältlingvistik

Kursen behandlar det fältlingvistiska arbetet ur teoretiska, praktiska och etiska perspektiv. Fokus ligger på det praktiska arbetet med en talare av ett nästintill obeskrivet språk.

I kursen ligger fokus på det praktiska arbetet med en talare av ett tidigare obeskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill ges en orientering om relaterade teman, såsom etiska aspekter,  interaktionstekniker, dokumentation, arkivering och presentation av data. Skillnaden mellan beskrivning och dokumentation diskuteras liksom praktiska hänsyn i fältsituationen. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och lärarledda respektive egna konsultationstillfällen med talaren. Studenterna arbetar gruppvis med olika områden inom språket men utbyter löpande data och erfarenheter.

  Undervisningen ges på engelska.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelser för respektive kurstillfälle.

  Examination

  Kursen examineras genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig rapport.

  Examinator

  Henrik Liljegren (examinator och kursansvarig lärare, VT24)

  henrik.liljegren@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition