Barns språkutveckling, 7,5 hp

Om kursen

Under kursen diskuteras grundläggande frågor om barns språkutveckling. Barnets utveckling av expressiv förmåga såsom joller och fonologi (språkljudssystem), grammatik och pragmatik behandlas, liksom utveckling av impressiv förmåga såsom auditiv talperception och språklig medvetenhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen