Programmering för lingvister, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar programmering i ett modernt programspråk (Python), datastrukturer, problemlösning genom uppdelning i delproblem, programstrukturering, flera mindre programmeringsuppgifter samt en större,individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen