Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Programmering för lingvister

  • 7,5 hp

Kursen behandlar programmering i ett modernt programspråk (Python), datastrukturer, problemlösning genom uppdelning i delproblem, programstrukturering, flera mindre programmeringsuppgifter samt en större,individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.