Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programmering för lingvister

I kursen arbetar vi med praktiska lingvistikproblem och med att få datorer att lösa dem.

Kursen ger en introduktion till programmering med fokus på lingvistiska tillämpningar. Som student lär du dig att programmera datorn till att hitta och sammanställa information, så att du kan hantera större och mer komplexa datamängder än vad som är möjligt för en människa att hantera.

Programmering för lingvister är en obligatorisk kurs för dig som läser profilen datorlingvistik inom grundutbildningen i lingvistik. Men kursen passar även lingvister inom andra profiler som vill lära sig att automatisera sitt arbete med kvantitativa metoder. 

Studenter lär sig programmering i Python. Foto: Jacob Lund/Shutterstock
Foto: Jacob Lund/Shutterstock