Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tillämpad programmering för lingvister

Här får du lära dig att lösa datorlingvistiska problem genom programmering.

Studenter i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson

Kursen tar dig från nybörjare i programmering till en nivå där du kan skriva en kandidatuppsats i datorlingvistik, eller skapa mer avancerade program för andra språkteknologiska tillämpningar.

Kursen är obligatorisk för dig som vill skriva din kandidatuppsats i datorlingvistik, men passar också dig som vill kunna använda programmering för andra typer av lingvistiska undersökningar, till exempel automatisk behandling av stora mängder språkdata.

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som valbar kurs inom Kandidatprogrammet i lingvistik.

 • Kursupplägg

  Kursen besår av två delkurser. 

  Delkurser

  Programmeringsteknik, 7,5 hp

  I denna delkurs lär du dig att skapa välstrukturerade och tids- och minneseffektiva program för att behandla språklig data och lösa datorlingvistiska problem. Du lär dig också konventioner för att systematiskt dokumentera och testa din kod, och får lära dig om moderna AI-verktyg för att generera kod.

  Språkteknologiska tillämpningar, 7,5 hp

  I denna delkurs får du tillämpa de kunskaper du fått i förra delkursen på verkliga språkteknologiska problem. Du får träna på att implementera algoritmer för både en- och flerspråkiga tillämpningar, både på egen hand och med hjälp av vanliga externa bibliotek.

  Du får också en introduktion till maskininlärning och AI för språkteknologiska tillämpningar, och lär dig förbereda din kod för publicering och användning av andra.
   

  Examination

  Båda delkurserna examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer, samt skriftliga quiz.

  Examinator

  Robert Östling (examinator och kursansvarig lärare HT24)

  Amanda Kann (undervisande lärare HT24)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition