Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad programmering för lingvister

Här får du lära dig att lösa datorlingvistiska problem genom programmering.

Kursen tar dig från nybörjare i programmering till en nivå där du kan skriva en kandidatuppsats i datorlingvistik, eller skapa avancerade program för att lösa andra lingvistiska problem. Du får lära dig om maskininlärning och artificiell intelligens och under ett projektarbete (10 hp) får du möjlighet att fördjupa dig inom ett datorlingvistiskt område.

Kursen är obligatorisk för dig som vill skriva din kandidatuppsats i datorlingvistik, men passar också dig som vill kunna använda programmering för andra typer av lingvistiska undersökningar, till exempel automatisk behandling av stora mängder språkdata.

Kursen kan läsas som fristående kurs eller som valbar kurs inom kandidatprogrammet i lingvistik.

Studenter i Språkstudions datorsal. Foto: Lena Katarina Johansson
Foto: Lena Katarina Johansson
 • Kursupplägg

  Kursen besår av två delkurser. 

  Delkurser

  Laborationer, 5 hp

  Under denna del av kursen lär du dig hur man kan lösa datorlingvistiska problem genom att konstruera program i ett modernt programmeringsspråk.

  Projektuppgift, 10 hp

  Under projektuppgiften får du tillämpa de kunskaper du fått genom laborationerna. I ett eget projekt får du prova på att konstruera ett program.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga redovisningar och en individuell projektuppgift som redovisas skriftligt och muntligt.

  Examinator

  Robert Östling

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition