Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ägnas åt att studera det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker som behandlas utifrån en uppsättning teman av historisk, teoretisk, genremässig eller liknande karaktär, t.ex. kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt. Läsning och diskussion kring teoretiska och skönlitterära texter varvas med skrivövningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen