Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker

På den här litteraturvetenskapliga kursen studerar du det skönlitterära skrivandet och läsandets praktiker utifrån teman av historisk, teoroetisk, genremässig eller liknande karaktär. Till exempel kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt.

The Favourite Poet
The Favourite Poet, by Lawrence Alma-Tadema, 1888 De Agostini Picture Library / Universal Images Group

Kursen ges online och kan sökas av studenter från hela Sverige.

När kursen är slut förväntas du kunna

 • skriva egna litterära texter utifrån de teman och frågeställningar som behandlats inom kursens ram
 • kritiskt granska och diskutera litterära texter i skrift
 • redovisa en fördjupad förståelse för ett utvalt problemområde inom kursens ram

Digital plattform

Kursaktiviteterna kommer att äga rum på den digitala plattformen Athena som du loggar in i med ditt universitetskonto. Kursplan hittar du längst ner på sidan. Ytterligare information om kursen kommer att skickas via mejl till alla antagna studenter.

Litteraturlista kommer att finnas tillgängliga senast två månader före kursstart.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, deltagande i av läraren modererat diskussionsforum, seminarier och handledda skrivövningar.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Närvaro på campusundervisning är obligatorisk. 

  Examination

  Kursen examineras genom en längre skrivuppgift och avslutande hemtentamen, samt genom deltagande i skrivövningar och diskussioner.

  Examinator

  Höstterminen 2022
  Per Anders Wiktorsson, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (121 Kb)

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Per Anders Wiktorsson är forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik och lärare på kursen höstterminen 2022.

  Läs om hans forskning

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition