Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker

På den här litteraturvetenskapliga kursen studerar du det skönlitterära skrivandet och läsandets praktiker utifrån teman av historisk, teoroetisk, genremässig eller liknande karaktär. Till exempel kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt.

The Favourite Poet
The Favourite Poet, by Lawrence Alma-Tadema, 1888 De Agostini Picture Library / Universal Images Group

När kursen är slut förväntas du kunna

 • skriva egna litterära texter utifrån de teman och frågeställningar som behandlats inom kursens ram
 • kritiskt granska och diskutera litterära texter i skrift
 • redovisa en fördjupad förståelse för ett utvalt problemområde inom kursens ram

Behörighetskrav 

Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 ).

Digital plattform

Kursaktiviteterna kommer att äga rum på den digitala plattformen Athenasom du loggar in i med ditt universitetskonto. Kursplan hittar du längst ner på sidan. Ytterligare information om kursen kommer att skickas via mejl till alla antagna studenter.

Studiehandledning och litteraturlista kommer att finnas tillgängliga senast två månader före kursstart. Schemat finns längst ner på den här sidan.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, deltagande i av läraren modererat diskussionsforum, seminarier och handledda skrivövningar.

  Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. Närvaro på campusundervisning är obligatorisk. 

  Examination

  Kursen examineras genom en längre skrivuppgift och avslutande hemtentamen, samt genom deltagande i skrivövningar och diskussioner.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (164 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare i litteraturvetenskap
  E-post: studievagledare@littvet.su.se

  Studentexpedition
  E-post: expedition.ike@su.se