Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Analys av föroreningar

Analytiska metoder möjliggör för oss att undersöka kemikaliers förekomst i miljön, testa hypoteser angående deras öde och beteende, och slutligen bedöma risk. Dessa verktyg utgör grunden i miljökemi.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter). Registreringen öppnar 5 augusti för alla kurser, men kontrollera sista registreringsdag för varje kurs i Ladok för studenter. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (Aktivera ditt universitetskonto).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Särskilt pedagogiskt stöd

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar.

Läs mer här: Studera med funktionsnedsättning

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

MI7019 pipett

I den här kursen kommer du att lära dig principerna för analys av föroreningar. Detta inkluderar provtagning, förbehandling, extraktion och instrumentell analys för kvantitativ och kvalitativ bestämning av miljöföroreningar. Kvalitetssäkrings-/kvalitetskontrollprocedurer och strategier för datahantering kommer också att presenteras. Denna kurs är användbar inte bara för dem som planerar att bedriva laboratoriebaserad forskning utan också för dem som avser att arbeta med alla typer av föroreningsdata.

Behandlade ämnen inkluderar:

 • Provtagningstekniker för olika typer av biotiska och abiotiska miljömatriser
 • Tekniker för provtvättning
 • Kromatografi
 • Masspektrometri
 • Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll
 • Datahantering/visualisering
 • Kursupplägg

  Delkurser

   

  Kursen består av följande delar:

  • Del 1   Teori, 3.75 högskolepoäng
  • Del 2   Laborationsarbete, 3.75 högskolepoäng

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och laborationsövningar.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis:

  • Del 1 (Teori) sker genom muntligt prov och skriftliga inlämningsuppgifter.
  • Del 2, (Laboration) examineras genom skriftliga laborationsrapporter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Jon Benskin, jon.benskin@aces.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap

  Kursansvarig

  Jon Benskin, jon.benskin@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, enheten för Föroreningskemi