Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap II

Det här är kursen du läser efter Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp. Strategisk kommunikation; populärkultur; metodologi är delar i denna kurs.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till oss! Så här går din registrering till våra utbildningar till:

Tidsplan för terminsstarten HT2024

6 augusti: Välkomstmail börjar skickas ut från oss till antagna - till epostadressen du använde när du sökte kursen i antagning.se

6 - 26 augusti:  Under dessa dagar sker Webbregistrering för alla utbildningar (om inte annat meddelats i välkomstmailet). OBS: För att behålla din plats måste du webbregistrera dig, om inget annat anges. I välkomstmailet finns all information du behöver för webbregistreringen.

Från vecka 34, 2024: reserver kan antas. (Se mer under Reserv). Du blir kontaktad via epost och kommer behöva svara snabbt om du vill ha erbjuden plats.

2 september: Start på höstterminen.

 

Hur du registrerar dig:

Här hittar du information om hur registreringen går till

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Fortsättningskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ger fördjupade kunskaper Medie- och kommunikationsvetenskap. Totalt har du 5 delkurser där första delkursen handlar om strategisk kommunikation, sedan tre fokuserade på metoder och analys och så avslutas med  en delkurs om populärkultur.

Har du inte läst Medie- och kommunikationsvetenskap förut?

Då ska du innan du tar denna kurs börja med läsa Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

Förändringar i kursen MKV II från hösten 2024 - viktigt om du redan läst delar av denna kurs.

Från hösten 2024 kommer du i denna kurs läsa 5 delkurser varav tre mindre som tillsammans handlar om olika metoder och tillämpningar, användningsområden, som används inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Tidigare har vi bara haft en delkurs på 7,5 hp som helt handlar om olika metoder. För att ge dig som student bäst verktyg, och faktiskt göra dig bätte förberedd på både arbete och fortsatta studier inom ämnet, blir det istället tre delkurser på 5 hp vardera. Totalt har du 5 delkurser där första delkursen handlar om strategisk kommunikation, sedan tre fokuserade på metoder och så avslutas med  en delkurs om populärkultur.

VIKTIGT: Om du redan läst delar av denna kurs tidigare terminer och ska omregistrera dig från HT2024 - läs instruktionerna längst ned i denna artikel.

INFORMATION NEDAN TILL DIG SOM REDAN LÄST DELAR AV DENNA KURS OCH SKA OMREGISTRERA DIG

Det här gäller för dig som redan har avklarat delar av kursen och omregistreras ht24 eller senare:

    Om du endast saknar Metodologi 7,5 hp läser du två delkurser:
        Medieanalys: vetenskaplighet och kvantitativa metoder 5 hp
        Medieanalys: vetenskaplighet och kvalitativa metoder 5 hp

 

    Om du endast saknar Digitala mediekulturer 7,5 hp läser du två delkurser:
        Tillämpade vetenskapliga metoder för medieanalys 5 hp
        Medieanalys: vetenskaplighet och kvantitativa metoder 5 hp

 

    Om du saknar båda delkurserna ovan läser du tre delkurser:
        Tillämpade vetenskapliga metoder för medieanalys 5 hp
        Medieanalys: vetenskaplighet och kvantitativa metoder 5 hp
        Medieanalys: vetenskaplighet och kvalitativa metoder 5 hp

 

Observera: Omregistrering på kurs enligt individuell studieplan krävs.

KONTAKT

Vid frågor eller för mer information, kontakta studievägledare Mattias Johannesson på studievagledare@ims.su.se.

 • Kursupplägg

  Från hösten 2024 kommer du i denna kurs läsa 5 delkurser varav tre mindre som tillsammans handlar om olika metoder och tillämpningar, användningsområden, som används inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

  Delkurser

  Strategisk kommunikation, 7,5 hp

  Delkursen behandlar propaganda, public relations, politisk kommunikation och organisationskommunikation som målinriktade kommunikationsverksamheter. Från historiska och kommunikationsteoretiska utgångspunkter belyser kursen framväxten av propaganda och public relations, starkt knutna till politiska respektive ekonomiska intressen, liksom utvecklingen av kommunikationsstrategier i både offentlig och privat sektor. Delkursen ger såväl teoretisk som empirisk förståelse för strategisk kommunikation.

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Medieanalys: vetenskaplighet och kvantitativa metoder 5 hp

  Delkursen behandlar kvantitativa metoder för analys av medier och kommunikation. Delkursen innehåller en introduktion till vetenskapsteori, kvantitativ forskningsdesign samt kvantitativa metoder för analys av medieanvändare och medieinnehåll. Delkursen ger teoretisk och praktisk kunskap i kvantitativa studier av medier och kommunikation.

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Medieanalys: vetenskaplighet och kvalitativa metoder 5 hp

  Delkursen behandlar kvalitativa metoder för analys av medier och kommunikation. Den innehåller en introduktion till forskningsetik, undervisning om kvalitativ forskningsdesign samt kvalitativa metoder för analys av medieanvändare, medieinnehåll och medieproduktion. Delkursen ger teoretisk och praktisk kunskap i kvalitativa studier av medier och kommunikation.

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Tillämpade vetenskapliga metoder för medieanalys 5 hp

  Delkursen behandlar kvantitativa och kvalitativa metoder för analys av medieanvändare, medieinnehåll och medieproduktion. Kursen fokuserar på konkreta tillämpningar av vetenskapliga metoder på avgränsad empiri. Delkursen ger metodtillämpande kunskap där både metodteori och metodpraktik står i fokus.

  Delkursen examineras genom ett individuellt paper som framläggs vid seminarium.

  Populärkulturella världar, 7,5 hp

  Delkursen behandlar studier och definitioner av populärkultur. I centrum står populärkulturens ideologiska funktion, framför allt i fråga om konstruktioner och kategoriseringar av verkligheten. I fokus ligger frågor kring identitet och identitetsskapande, samt relationer mellan populärkulturen och dess publik.

  Delkursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning.

  Seminarier och övningar är obligatoriska och kurskrav. Utformning av momenten som utgör kurskrav förtydligas i kursbeskrivning som informeras vid kursstart.

  Kursplan

  Aktuell kursplan från HT2024

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Så sa studenterna ...

  MKV II är en fördjupande kurs där du arbetar lite mer "hands on" och får göra mer egna analyser. I kursen varvas workshops och seminarier med föreläsningar. Nedan några studentcitat från 2023

  Uppgifterna uppmuntrar kreativitet...

  Lärarna var väldigt duktiga på att föreläsa

  Mycket bra handledare/handledning.

  Tydligt upplägg

   

  Hoppas att du också får samma upplevelse när du läst Medie- och kommunikationsvetenskap II hos oss.

  Vi ses!

   

 • Kontakt

  Studievägledare Institutionen för mediestudier
  Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap