Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik för naturvetenskaper I

Matematik för naturvetenskaper I omfattar 15 hp och läses av studenter på kandidatprogrammen kemi. Hösten 2023 kan du bara söka kursen inom detta program.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du viktig information om registreringstider, lärplattform, och information för dig som är antagen med villkor eller reservantagen.

Först: Svara på ditt antagningsbesked!

Om du erbjuds en plats eller reservplats på en kurs i första antagningsbeskedet måste du svara på antagningbeskedet via Antagning.se senast 21 juli för att behålla platsen!

Mer info hos Antagning.se om att svara på antagningsbesked

Om du glömmer att svara på antagningsbeskedet måste du söka kursen igen om du vill läsa den, vilket kräver att den är öppen för sen anmälan.

Registrering i Ladok

Du som är antagen till en kurs måste webbregistrera dig via student.ladok.se för att behålla din plats på kursen. Webbregistrering för kurser HT23 öppnar 7 augusti, och stänger olika tider för olika kurser.

 • Matematik I, alla varianter inklusive ULV- och VAL-versioner samt fortsättningsregistrering för de som började kursen på halvfart våren 2023: sista dag för registrering är måndag 21 augusti.
 • Kurser som ges på KTH, alltså kurserna med kurskod BE3009, BE7001, BE7009, BE7013, DA7011, DA7048, MM7044, MM7045, MM7046: sista dag för registrering är måndag 4 september. Registrera dig gärna tidigare för att få KTH-konto i tid.

För distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik är webbregistrering öppen nästan hela höstterminen, eftersom studietakten på dessa kurser är flexibel.

För övriga kurser är webbregistrering öppen till och med 17 september om kursen börjar i augusti (period 1 eller AB), eller 19 november om den börjar i månadsskiftet oktober-november (period 2 eller CD).

Du kan inte webbregistrera dig på självständiga arbeten i matematik (du registreras när din arbetsplan har godkänts).

Lärplattform

Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, med undantag för kurserna Förberedande kurs i matematik (math.su.se/förberedande) och Utmanande matematik (math.su.se/utmanande).

På många kurssidor kan du aktivera dig själv, men att du gör det innebär inte att du är registrerad på kursen! Du måste alltid webbregistrera dig på kursen via Ladok, se ovan om registrering.

Villkor för antagning

Villkorshanteringen brukar ske strax före kursstart. Du behöver i allmänhet inte visa upp några intyg på att villkoren är uppfyllda, denna information har vi tillgång till.

Så länge villkoret finns kvar kan du inte webbregistrera dig, därför bör du kontakta studievägledningen om villkoret fortfarande finns kvar vid kursstart, och du inte har fått något besked om huruvida du får läsa kursen. Om kursen har kort registreringsperiod, kontakta oss innan webbregistrering stänger (du bör i så fall ha fått instruktioner i ditt välkomstbrev).

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker kring terminsstart, och vi kontaktar dig då på den e-postadress du angivit på Antagning.se om vi kan erbjuda dig en plats. Om du är reservantagen med villkor och blir erbjuden en plats på kursen, så måste du också uppfylla villkoret för att kunna ta din plats i anspråk.

Mer information

Ny student: om antagning, registrering, kurslitteratur och kurssidor

Under utbildningen: om tentor, hederskodex och etiska riktlinjer, studentrepresentation, IT-resurser, vårt videoarkiv, studieavbrott och omregistrering

Sommar på Matematiska institutionen

Kontakt studiefrågor

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära och analys, som behövs för senare år på kandidatprogrammet i kemi.

Bara tillgänglig inom program hösten 2023

Studenter på kandidatprogrammet i kemi läser kursen på helfart hösten 2023, detta tillfälle kan sökas via antagning.se men bara om du är registrerad på det programmet och har loggat in på antagning.se via SU (välj "logga in via studentportal" på inloggningssidan).

Innehåll

Kursen behandlar räkning med reella och komplexa tal, vektorer, baser, koordinater, skalärprodukt, vektorprodukt, trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner, inverser och arcusfunktioner, polynom: division och faktorsatsen, rationella funktioner och partialbråk, gränsvärden av funktioner, derivata: räkneregler och tillämpningar, tangent och normal, enklare grafritning och kurvor i planet, derivata i flera variabler, gradient och riktningsderivata, max- och minproblem. Linjära ekvationssystem och Gauss-elimination, matriser, matrisinvers, determinanter, linjärt beroende, basbyte, egenvärden och egenvektorer, primitiva funktioner, area och insättningsformeln, tillämpningar på volym, båglängd, kurvintegraler, differentialekvationer av första och andra ordningen.

 • Kursupplägg

  Matematik för naturvetenskaper I innehåller flera moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Kursen examineras löpande med e-tentor som testar räknefärdighet, och avslutas med en salstentamen för att testa problemlösning. Det ingår också seminarier med obligatorisk närvaro, där du i mindre grupp får öva på att diskutera matematiska problem och på att presentera lösningar muntligt och skriftligt.

  Undervisning

  Kursen har vanligen fyra föreläsningar i veckan på helfart. Föreläsningarna följs av räkneövning och handledningstid. Dessutom tillkommer seminarier, träffar i mindre grupp för att diskutera matematiska problem och öva på att presentera lösningar.

  Kursen har också omfattande videomaterial, tillgängligt från kurshemsidan. Det finns ett handledningsforum där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik för naturvetenskaper I har två sorters examinerande moment:

  • E-tentor, tre i algebra och tre i analys, 1,5 hp vardera
  • Salstentamen, 6 hp

  För att bli godkänd på kursen måste du vara godkänd på alla delarna, och dessutom måste du ha deltagit i seminarierna.

  E-tentorna har tregradig betygsskala (U, G, VG) och salstentamen har betygsskala A-F. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentan.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II