Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för naturvetenskaper I

Matematik för naturvetenskaper I omfattar 15 hp och läses av studenter på kandidatprogrammen kemi. Hösten 2023 kan du bara söka kursen inom detta program.

Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära och analys, som behövs för senare år på kandidatprogrammet i kemi.

Bara tillgänglig inom program hösten 2023

Studenter på kandidatprogrammet i kemi läser kursen på helfart hösten 2023, detta tillfälle kan sökas via antagning.se men bara om du är registrerad på det programmet och har loggat in på antagning.se via SU (välj "logga in via studentportal" på inloggningssidan).

Innehåll

Kursen behandlar räkning med reella och komplexa tal, vektorer, baser, koordinater, skalärprodukt, vektorprodukt, trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner, inverser och arcusfunktioner, polynom: division och faktorsatsen, rationella funktioner och partialbråk, gränsvärden av funktioner, derivata: räkneregler och tillämpningar, tangent och normal, enklare grafritning och kurvor i planet, derivata i flera variabler, gradient och riktningsderivata, max- och minproblem. Linjära ekvationssystem och Gauss-elimination, matriser, matrisinvers, determinanter, linjärt beroende, basbyte, egenvärden och egenvektorer, primitiva funktioner, area och insättningsformeln, tillämpningar på volym, båglängd, kurvintegraler, differentialekvationer av första och andra ordningen.

 • Kursupplägg

  Matematik för naturvetenskaper I innehåller flera moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Kursen examineras löpande med e-tentor som testar räknefärdighet, och avslutas med en salstentamen för att testa problemlösning. Det ingår också seminarier med obligatorisk närvaro, där du i mindre grupp får öva på att diskutera matematiska problem och på att presentera lösningar muntligt och skriftligt.

  Undervisning

  Kursen har vanligen fyra föreläsningar i veckan på helfart. Föreläsningarna följs av räkneövning och handledningstid. Dessutom tillkommer seminarier, träffar i mindre grupp för att diskutera matematiska problem och öva på att presentera lösningar.

  Kursen har också omfattande videomaterial, tillgängligt från kurshemsidan. Det finns ett handledningsforum där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik för naturvetenskaper I har två sorters examinerande moment:

  • E-tentor, tre i algebra och tre i analys, 1,5 hp vardera
  • Salstentamen, 6 hp

  För att bli godkänd på kursen måste du vara godkänd på alla delarna, och dessutom måste du ha deltagit i seminarierna.

  E-tentorna har tregradig betygsskala (U, G, VG) och salstentamen har betygsskala A-F. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentan.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II