Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik för naturvetenskaper I

Matematik för naturvetenskaper I omfattar 15 hp och läses främst av studenter på kandidatprogrammen i fysik, astronomi, meteorologi, kemi, miljövetenskap samt sjukhusfysikerprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs. Matematik för naturvetenskaper I och Matematik för naturvetenskaper II motsvarar tillsammans kursen Matematik I, 30 hp.

Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära och analys, som behövs för senare år på kandidatprogrammet i kemi och miljövetenskap och är en början på den matematik du behöver inom de fysikinriktade programmen.

Kursen ingår i program men kan även sökas som fristående

Kursen ges vanligen på halvfart på hösten, anpassad för att läsas parallellt med kurser inom kandidatprogrammen i fysik. Studenter på kandidatprogrammen i kemi och miljövetenskap läser kursen eller en liknande kurs på helfart hösten 2022, dessa tillfällen kan inte sökas via antagning.se utan programstudenterna blir antagna inom sina program.

Du kan söka (halvfartsversionen av) Matematik för naturvetenskaper I som fristående kurs, men tänk på att om du vill läsa högre matematikkurser behöver du även läsa Matematik för naturvetenskaper II, som vanligen ges på vårterminen.

Innehåll

Kursen behandlar räkning med reella och komplexa tal, vektorer, baser, koordinater, skalärprodukt, vektorprodukt, trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner, inverser och arcusfunktioner, polynom: division och faktorsatsen, rationella funktioner och partialbråk, gränsvärden av funktioner, derivata: räkneregler och tillämpningar, tangent och normal, enklare grafritning och kurvor i planet, derivata i flera variabler, gradient och riktningsderivata, max- och minproblem. Linjära ekvationssystem och Gauss-elimination, matriser, matrisinvers, determinanter, linjärt beroende, basbyte, egenvärden och egenvektorer, primitiva funktioner, area och insättningsformeln, tillämpningar på volym, båglängd, kurvintegraler, differentialekvationer av första och andra ordningen.

 • Kursupplägg

  Matematik för naturvetenskaper I innehåller flera moment som ska hjälpa dig framåt i din matematiska utveckling. Kursen examineras löpande med e-tentor som testar räknefärdighet, och avslutas med en salstentamen för att testa problemlösning. Det ingår också seminarier med obligatorisk närvaro, där du i mindre grupp får öva på att diskutera matematiska problem och på att presentera lösningar muntligt och skriftligt.

  Undervisning

  Kursen har ett antal föreläsningar i veckan, beroende på om den går på halvfart eller helfart. Föreläsningarna följs av räkneövning och handledningstid. Dessutom tillkommer seminarier, träffar i mindre grupp för att diskutera matematiska problem och öva på att presentera lösningar.

  Kursen har också omfattande videomaterial, tillgängligt från kurshemsidan. Det finns ett handledningsforum där du kan få hjälp om du kör fast på någon uppgift.

  Examination

  Matematik för naturvetenskaper I har två sorters examinerande moment:

  • E-tentor, tre i algebra och tre i analys, 1,5 hp vardera
  • Salstentamen, 6 hp

  För att bli godkänd på kursen måste du vara godkänd på alla delarna, och dessutom måste du ha deltagit i seminarierna.

  E-tentorna har tregradig betygsskala (U, G, VG) och salstentamen har betygsskala A-F. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på salstentan.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Följande litteratur används på kursen:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

  De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt

  Koordinator för Matematik I och Matematik för naturvetenskaper I & II