Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursens behandlar numeriska metoder för att lösa strömningsekvationerna.

Kursen innehåller:

• finita differenser i tid och rum för strömningsekvationerna

• analys av finita differensmetoders begränsningar

• semi-implicita och semi-Lagrangeska schemata

• iterativa metoder för att lösa Laplace- och Poissonekvationerna

• alternerande grid för gruntvattenekvationerna i två dimensioner

• icke-linjära advektionstermer

• spektrala koordinater för globala atmosfäriska cirkulationsmodeller

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen