Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi

I denna kurs får du bygga upp en numerisk cirkulationsmodell baserad på gruntvattenekvationerna. Med detta lär du dig de grundläggande numeriska metoderna som är gemensamma för väderprognosmodeller, oceanmodeller och klimatmodeller.

Vi börjar med en mycket enkel numerisk modell av advektionsekvationen som vi använder för att studera den numeriska metodens begränsningar såsom instabilitet, noggrannhet, beräkningsmoder, numerisk fas- och grupphastighet. Vi övergår sedan till gruntvattenkvationerna, där du utvecklar din egen modell. Slutligen ges en introduktion till tredimensionell modellering. Med denna kurs kommer du att erhålla en fundamental förståelse av "hjärtat" i de cirkulationsmodeller som används för såväl väderprognoser som klimatscenarier. Kursen är, med andra ord, ett måste för att du skall kunna kalla dig meteorolog, oceanograf eller klimatfysiker.

 • Kursupplägg

  Kursens behandlar numeriska metoder för att lösa strömningsekvationerna som är gemensamma för väderprognosmodeller, oceanmodeller och klimatmodeller.

  Kursen innehåller:
  • finita differenser i tid och rum för strömningsekvationerna
  • analys av finita differensmetoders begränsningar
  • semi-implicita och semi-Lagrangeska schemata
  • iterativa metoder för att lösa Laplace- och Poissonekvationerna
  • alternerande grid för gruntvattenekvationerna i två dimensioner
  • icke-linjära advektionstermer
  • spektrala koordinater för globala atmosfäriska cirkulationsmodeller

  Undervisning

  Undervisningen består av
  • Föreläsningar
  • Räkneövningar
  • Programmering och analys av de numeriska metoderna i en serie laborationer

  Kursmaterial

  Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinformation kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com efter registrering på kursen.

  Examination

  Skriftlig tentamen i slutet av kursen samt laborationsrapporter under kursens gång.

  Examinator

  Här är en länk till en lista på kursansvariga och examinatorer.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  I TimeEdit kan du söka fram scheman från tidigare år med hjälp av kurskod.

  Länk till TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Döös, K., P. Lundberg and A. Aldama Campino: Basic Numerical Methods in Meteorology and Oceanography, 2022. Stockholm: Stockholm University Press. (Tillhandahålls av MISU) https://doi.org/10.16993/bbs
 • Mer information

  Kurstillfällen

  Kursen ges varje hösttermin.

 • Kontakt

   
  Studievägledare