Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Livförsäkringsmatematik II

Detta är en av två kurser i livförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.

Kursen behandlar matematisk modellering av Markovkedjor i kontinuerlig tid av relevans för livförsäkring. Detta inkluderar effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning, liksom modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys. Vidare studeras enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet, liksom riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.

Ny version av kursen

Denna kurs ersätter en äldre version med samma namn och kurskod MT8003, som gavs för sista gången hösten 2021.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
 • Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
 • Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
 • Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
 • Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.
 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori (4,5 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer.

  Examination

  Kursen examineras med skriftligt prov och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lista över examinatorer finns på

  Tentamensinformation

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Asmussen, Steffensen: Risk and Insurance: A Graduate Text

  Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

 • Mer information

  Ny student
  Under utbildningen

  Kurshemsida

  Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

 • Kontakt