Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i molekylära livsvetenskaper

Programmet ger bred undervisning på forskningens framkant. De molekylära livsvetenskaperna försöker förstå strukturen, funktionen och regulationen av biologiska system från den molekylära nivån till organismnivå. Det är ett snabbt växande fält, med stora tekniska framsteg och nya underdiscipliner, som öppnar upp för ett brett spektrum av karriärmöjligheter.

Anledningar att välja master i molekylära livsvetenskaper

  • Flexibel kurs som du kan skräddarsy efter dina intressen och karriärmål
  • Internationellt och interaktiv forsknings- och studiemiljö
  • Starkt fokus på labb- och experimentella metoder

Läs mer på programmets engelska sida