Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom två språkvetenskapliga delkurser. I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom ämnet svenska språket.

Det självständiga arbetet ska ha ämnesdidaktisk relevans och studenten ska genom det visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium.