Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

 • 30 hp

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom två språkvetenskapliga delkurser. I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom ämnet svenska språket.

Det självständiga arbetet ska ha ämnesdidaktisk relevans och studenten ska genom det visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Språkvetenskaplig kurs 1, 7,5 hp

  Delkursen fördjupar ett språkvetenskapligt område som kopplas till innehållet i det självständiga arbetet.

  Delkurs 2: Språkvetenskaplig kurs 2, 7,5 hp

  Delkursen fördjupar ett språkvetenskapligt område som ger ytterligare förståelse av ämnet svenska.

  Delkurs 3: Självständigt arbete, 15 hp

  Delkursen består av ett handlett självständigt arbete med relevans för lärarprofessionen och bör vara knutet till någon av terminens två övriga delkurser och ska ha ämnesdidaktisk relevans. Du ska också på ett seminarium försvara ditt arbete och genomföra en opposition på en annan students självständiga arbete.

  Undervisning

  Undervisning på delkurs 1 och 2 ges i form av seminarier. Närvaron är obligatorisk vidredovisningsseminarier.

  I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av tvärseminarier samt obligatoriska projektseminarier med handledning. Om det självständiga arbetet inte skrivs med koppling till delkurs 1 eller 2 ges individuell handledning.

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Betygskriterier NSÄA40 gäller från HT20 (91 Kb)

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (250 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studentexpedition

  studexp.lu.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studentexpedition Lärarutbildning i svenska