Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska IV inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen fördjupar det teoretiska studiet i svenskämnet genom två språkvetenskapliga delkurser: en obligatorisk kurs i språkvetenskaplig teori och metod och en individuellt vald språkvetenskaplig fördjupnings- eller breddningskurs.

I kursen ingår också ett självständigt arbete där du visar fördjupad kunskap inom ämnet svenska språket. Det självständiga arbetet ska ha relevans för lärarprofessionen och du ska genom det visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium.