Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet. På kursen ges möjlighet att utveckla färdighet i och förståelse för kommunikation i olika tal- och samtalssituationer som förekommer i högskolemiljö.

Exempel på det är muntliga presentationer, respons, samtal och diskussioner i grupparbeten samt interaktion vid seminarier, handledning och möten.

På kursen behandlas även retorik,språklig variation, formellt och informellt språk, akademiskt ordförråd samt interpersonella och interkulturellaperspektiv på kommunikation.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:
Swedish for International Students and Researchers, Course 6