Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Muntlig interaktion på svenska i akademiska sammanhang

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet. På kursen ges möjlighet att utveckla färdighet i och förståelse för kommunikation i olika tal- och samtalssituationer som förekommer i högskolemiljö.

Du hittar all information om kursen på den engelska kurssidan:

Oral Interaction in Swedish for Academic Purposes, Course 6

 • Kursupplägg

  Exempel på det är muntliga presentationer, respons, samtal och diskussioner i grupparbeten samt interaktion vid seminarier, handledning och möten.

  På kursen ges möjlighet att utveckla färdighet i och förståelse för kommunikation i olika tal- och samtalssituationer som förekommer i högskolemiljö, exempelvis muntliga presentationer, respons, samtal och diskussioner i grupparbeten samt interaktion vid seminarier, handledning och möten.

  På kursen behandlas även retorik,språklig variation, formellt och informellt språk, akademiskt ordförråd samt interpersonella och interkulturellaperspektiv på kommunikation.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser:

  Delkurs 1: Tal, samtal och interaktionsmönster, 4,5 hp
  Delkurs 2: Interpersonell kommunikation i högskolemiljö, 7,5 hp
  Delkurs 3: Textpresentation i akademiska sammanhang, 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Uppgifterna innefattar observations- och analysuppgifter av muntlig interaktion i högskolemiljö, rollspel, muntliga presentationer, grupparbeten, responsarbete, diskussioner och redovisning av mindre projekt. Obligatoriska inslag i undervisningen är muntliga presentationer samt muntliga samtal och diskussioner. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.