Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till personal, arbete och organisation

Kursen inleder masterprogrammet i personal, arbete och organisation och syftar till
integrera den mångfald av perspektiv som ett professionellt arbete inom området personal, arbete och organisation. Under kursen arbetar studenterna med ett konkret fall om en organisationsförändring i ett företag. Under arbetet med fallet aktualiseras olika aspekter där studenterna förväntas att fördjupa sin förståelse för komplexiteten i fallet genom att undersöka det utifrån såväl juridiska som olika beteendevetenskapliga perspektiv.