Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Reklam & PR: fortsättningskurs i marknadsföring

Kursens syfte är att utveckla kunskapen kring marknadsplanering på moderna marknader.

Under kursen ges en föreläsningsserie som introducerar tillvägagångssätt för marknadsplanering samt erbjuder fördjupningar inom områden som är högaktuella för dagens marknadsförare. Här märks t ex förändrade konsumtionsmönster och köpbeteenden, social media marketing, varumärkesstrategier och hållbarhetsfrågor.