Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Slutprojekt i Reklam & PR

Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående terminer på fristående kurser inom ämnet Reklam & PR, samt applicera dessa i en praktisk kontext för att lösa kommunikativa utmaningar med kreativa angreppssätt.

Särskild vikt läggs vid tillämpning av teorier inom ämnena Marknadsföring och kommunikation. Kursen har ett ledningsperspektiv som lägger stor vikt vid såväl strategi som taktik inom Reklam & PR - och framför allt hur dessa nivåer samverkar. De strategiska frågeställningarna handlar om hur kommunikation bäst kan lösa de centrala utmaningarna i en given kontext. Den taktiska delen fokuserar på hur kommunikationen ska planeras och utformas på konkret hantverksnivå.

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråket är svenska och engelska.

   

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Individuell skriftlig tentamen.
  2. Gruppuppgift, projektarbete.
  3. Aktivt deltagande på kursens seminarium.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ingen särskild litteratur.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kurskoordinator: Gustav Innala
  Kursansvar: Christian Persson