Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer, 7,5 hp

Om utbildningen

Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper

rörande aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med kursen är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska de processer och metoder som idag används både nationellt och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer. Det tredje syftet är att kunna svara på en upphandling av en rekryteringstjänst

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen