Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper kring ett förebyggande perspektiv på organisation, ledning, styrning och utövande av verksamhet i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden i organisationer. Kursen behandlar samspelet mellan människa-teknik-organisation (MTO) i ljuset av organisationspsykologiska aspekter på verksamhetsstyrning, som exempelvis organisationskultur/säkerhetskultur, beslutsfattande, risk- och händelseanalys, ledarskap. Kursen tar även upp individfaktorer i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen