Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet

Kursen ger fördjupade kunskaper kring ett förebyggande perspektiv på organisation, ledning, styrning och utövande av verksamhet i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden i organisationer.

Kursen behandlar samspelet mellan människa-teknik-organisation (MTO) i ljuset av organisationspsykologiska aspekter på verksamhetsstyrning, som exempelvis organisationskultur/säkerhetskultur, beslutsfattande, risk- och händelseanalys, ledarskap. Kursen tar även upp individfaktorer i relation till säkerhet och säkerhetsbeteenden.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp, HT 2023 (på engelska) (277 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och grupparbeten. Även tillämpningsövningar kan förekomma.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Genomförande och muntlig redovisning av grupparbeten.

  (b) En individuellt författad uppsats som diskuteras vid ett examinationsseminrium.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  • kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom säkerhetsforskningsområdet
  • analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar i situationer av relevans för säkerhetsbeteenden och säkerhetstänkande i organisationer
  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar som rör säkerhet och säkerhetsarbete i organisationer
  • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter så som situations-, händelse- och konsekvensanalyser, samt preventiva förändringsstrategier
  • värdera, kritiskt granska och ge återkoppling på vetenskapliga arbeten rörande psykologiska aspekter på risker, säkerhet och olyckor i arbetslivet.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuellt författad uppsats som muntlig redovisning i form av presentation med hjälp av bildspelsprogram vid examinationstillfället.

  Se kursanvisningarna för mer information.
   

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Docent Johnny Hellgren, jhn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning