Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister

  • 2,5 hp

Kursen behandlar olika professionsrelevanta etiska ställningstaganden och dilemman. Kursen ger fördjupad förmåga att värdera komplexiteten i professionella etiska ställningstaganden.

Under termin 2 - 5 träffas studenterna i grupper om maximalt 12 studenter en halv dag/termin tillsammans med en lärare som ska ha god professionell förankring.

Studenter med specialistinriktning är i egna grupper.