Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT

Kursen behandlar diagnosticering och psykoterapi på psykodynamisk grund och ger de fördjupade kunskaper som erfordras för att självständigt och med flexibilitet kunna bedriva PDT.

Kursen innehåller följande delkurser:

 • Psykoterapeutisk diagnostik: Psykodynamisk diagnostik och problemformulering.
 • Psykoterapeutisk metod och teknik.
 • Utvecklingspsykologiska teorier.
 • Teorier, metoder och tillämpningar med specifika PDT-format.
 • Teorier, metoder och tillämpningar vid komplexa fall.
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på terminerna 1 till och med 5.

  Delkurser

  Termin 1

  Innehåll: Psykoterapeutisk diagnostik: Psykodynamisk diagnostik och problemformulering.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, T1, 6 hp, HT 2021 (270 Kb)

  Termin 2

  Innehåll: Psykoterapeutisk metod och teknik.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, T2, 6 hp, VT 2022 (217 Kb)

  Termin 3

  Innehåll: Utvecklingspsykologiska teorier.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, T3, 6 hp, HT 2021 (316 Kb)

  Termin 4

  Innehåll: Teorier, metoder och tillämpningar med specifika PDT-format.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, T4, 6 hp, VT 2022 (211 Kb)  (Ny version 25/11)

  Termin 5

  Innehåll: Teorier, metoder och tillämpningar vid komplexa fall.

  Kursanvisningar:  Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT, T5, 6 hp, HT 2021 (224 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av fördjupande föreläsningar och diskussioner, praktisk träning av olika psykoterapeutiska färdigheter och närvaro är därför obligatorisk om ej annat anges i kursanvisning.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på de olika delkurserna ska studenten:

  • Uppvisa fördjupad kunskap i diagnostik avseende psykoterapi och psykologisk behandling.
  • Uppvisa fördjupad kunskap om psykodynamisk behandlingsmetod och teori.
  • Uppvisa fördjupad kunskap om utvecklingsteoretiska faktorers betydelse i psykoterapi.
  • Uppvisa kunskap om fler PDT-relaterade teorier och modeller, samt kunna relatera dem till varandra, samt visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.
  • Självständigt kombinera olika modeller i behandling av komplexa fall.

  Examination

  På delkursen som handlar om psykoterapeutisk diagnostik examineras OPD-2 muntligt i mindre grupper. Den kliniska intervjun kräver aktivt deltagande med eget rollspel. Övriga delar examineras genom individuell, skriftlig hemtentamen.

  Delkursen om utvecklingspsykologi examineras genom individuell salstentamen.

  Övriga delkurser examineras genom hemtentamen på respektive delkurs. För erhållande av betyg ska även kurskrav vara uppfyllda.

  Examinator

  Termin 1

  Kursansvarig lärare: Björn Philips, bjorn.philips@psychology.su.se

  Termin 2

  Kursansvarig lärare: Lillian Döllinger, lillian.dollinger@psychology.su.se, och Stephan Hau, stephan.hau@psychology.su.se

  Termin 3

  Kursansvarig lärare: Camilla von Below, camilla.vonbelow@psychology.su.se

  Termin 4

  Kursansvarig lärare: Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

  Termin 5

  Kursansvarig lärare: Gunnar Berggren, gunnar.berggren@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Det går att söka fram och filtrera schema för specifik kurs, inriktning och termin på schema.su.se. Som registrerad student hittar du även schema i Athena.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studievägledare - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer
  Studierektor - Psykoterapeutprogrammet och Specialistutbildningen för psykologer