Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykoterapeutiska teorier och metoder i PDT

Kursen behandlar diagnosticering och psykoterapi på psykodynamisk grund och ger de fördjupade kunskaper som erfordras för att självständigt och med flexibilitet kunna bedriva PDT.

Kursen innehåller följande delkurser:

  • Psykoterapeutisk diagnostik: Psykodynamisk diagnostik och problemformulering.
  • Psykoterapeutisk metod och teknik.
  • Utvecklingspsykologiska teorier.
  • Teorier, metoder och tillämpningar med specifika PDT-format.
  • Teorier, metoder och tillämpningar vid komplexa fall.