Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamologi I - Introduktion och historisk översikt

Kursen ger en orientering i islams uppkomst på Arabiska halvön under 600-talet och utvecklingen under de stora kalifatens och sultanatens tid, från 600-talet fram till och med cirka 1900.

Foto: GLady / Pixabay
Foto: GLady / Pixabay

På kursen tar vi också upp grundläggande centrala begrepp och institutioner som fortfarande är av betydelse för muslimer världen över. Vidare behandlas översiktligt den idé- och lärdomshistoriska utvecklingen inom lag (shari‘a-rätt), teologi och filosofi m.m.

En väsentlig aspekt på kursen är också hur berättelser och föreställningar om islams tidiga förflutna (historiografi) ännu kan vara av betydelse som referensram för muslimer idag, i tolkningen och kategoriserandet av nutida händelser och skeenden.