Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Islamologi I - Introduktion och historisk översikt

Kursen ger en orientering i islams uppkomst på Arabiska halvön under 600-talet och utvecklingen under de stora kalifatens och sultanatens tid, från 600-talet fram till och med cirka 1900.

På kursen tar vi också upp grundläggande centrala begrepp och institutioner som fortfarande är av betydelse för muslimer världen över. Vidare behandlas översiktligt den idé- och lärdomshistoriska utvecklingen inom lag (shari‘a-rätt), teologi och filosofi m.m.

En väsentlig aspekt på kursen är också hur berättelser och föreställningar om islams tidiga förflutna (historiografi) ännu kan vara av betydelse som referensram för muslimer idag, i tolkningen och kategoriserandet av nutida händelser och skeenden.