Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till religionshistorien

Kursen tar upp frågor som vad menas med religion och hur man kan studera religion vetenskapligt. Kursen introducerar grundläggande religionshistoriska begrepp (t.ex. myt och ritual), olika teoribildningar och ger inblick i ämnets vetenskapshistoria.

I fokus står historiska, jämförande och beteendevetenskapliga perspektiv på religion. Kursen behandlar även frågor som religion och genus, religion och modernitet (t.ex. sekulariseringsteori, modernisering, individualisering), samt religion och media.

Tillsammans med kurserna Abrahamitiska religioner, Syd- och Östasiens religioner samt Europas förkristna religioner motsvarar kursen Introduktion till religionshistorien, Religionshistoria I (30 hp) och ger behörighet att gå vidare till Religionshistoria II.