Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Religionsvetenskap II inom Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan

Kursen ger fördjupade kunskaper om världsreligionerna samt teoribildning och centrala metodfrågor avseende studiet av dessa.

Kursen fördjupar kunskaperna även inom allmän religionshistorisk teoribildning samt förmedlar grundläggande kunskaper om uppsatsförfattande och akademisk uppsatsbehandling. Dessutom ges en orientering i religionsämnets didaktik.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp.

  Delkurser

  Delkurs 1: Allmän religionshistoria, 7,5 hp

  Delkursen meddelar fördjupade kunskaper om valda aspekter av hinduismen, buddhismen, judendomen, kristendomen och islam genom att behandla centrala problemområden i studiet av dessa religioner.

  Delkurs 2: Ämnesdidaktik, 7,5 hp

  Delkursen ger en orientering om skolämnet i ett historiskt och internationellt perspektiv samt behandlar aktuella frågeställningar om undervisningen i olika skolsammanhang.

  Delkurs 3: Metod och teori II, 7,5 hp

  Delkursen fördjupar kunskaperna inom allmän religionshistorisk teoribildning och problematiserarkunskapsproduktionen inom ämnesområdet. Genom seminarieövningar ger delkursen fördjupade insikter i hur teori och teoretiska resonemang kring metoder omsätts i praktik. Delkursen behandlar också forskningsetiska frågor.

  Delkurs 4: Skriftlig uppgift, 7,5 hp

  Delkursen omfattar dels praktisk metodik och anvisningar inför författandet av en skriftlig uppgift, dels författande av en kort vetenskapligt dokumenterad text rörande ett avgränsat religionsvetenskapligt problem, företrädesvis med religionshistorisk inriktning. Ämne, upplägg och litteratur bestäms i samråd med handledare. I delkursen ingår även deltagande i uppsatsseminarier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier och seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Examination

  Delkurs 1: Delkursen Allmän religionshistoria examineras genom salskrivning. Delkurs 2: Ämnesdidaktik examineras genom hemskrivning. Delkurs 3: Metod och teori II examineras genom hemskrivning. Delkurs 4: Delkursen examineras genom en vetenskapligt dokumenterad text (skriftlig uppgift), försvar av denna text och opposition på annan students text.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt