Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i data- och systemvetenskap

Dagens snabba tekniska utveckling gör att efterfrågan på spetskompetens inom IT-området ökar. Masterprogrammet i data- och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yrkes- eller forskarkarriär.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om teorier och metoder och också praktiska färdigheter inom området. Dessutom studerar du ett antal generella kurser som vetenskaplig kommunikation och vetenskapsteori. Dessa kurser förbereder dig på ditt examensarbete och öppnar dörren till en eventuell forskningskarriär. 

Läs mer på programmets engelska sida

Ansökan
Ansökan till DSV:s master- och magisterprogram är bara öppen i första ansökningsomgången. Sista ansökningsdag den 16 januari 2023.