Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polen igår och idag

Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om Polens utveckling som stat och nation. Den syftar också till att belysa de samhälleliga och kulturella processer som varit av avgörande betydelse för formandet av det nationella medvetandet och som är viktiga för förståelsen av den moderna polska staten och de problem som denna idag konfronteras med.