Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Polska - masterkurs

Det här är en kurs för dig som vill skriva en masteruppsats i polska.

Kursen innehåller ett självständigt examensarbete i ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt ämne samt framläggning av detta arbete. Även opposition på annan students examensarbete ingår i kursen. Arbetet kan anknyta till ämnet för magisterarbetet. Kursens syfte är att ytterligare utveckla studentens förmåga till vetenskapligt skrivande inom den valda inriktningen.

Du hittar terminsaktuell information på Slaviska avdelningens hemsida