Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Polska - masterkurs

Kursen innehåller ett självständigt examensarbete i ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt ämne samt framläggning av detta arbete. Även opposition på annan students examensarbete ingår i kursen. Arbetet kan anknyta till ämnet för magisterarbetet. Kursens syfte är att ytterligare utveckla studentens förmåga till vetenskapligt skrivande inom den valda inriktningen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.