Go to this page on our english site

Ryssland igår och idag

  • 7,5 hp

Kursen skall ge en god och allsidig orientering om Rysslands (inklusive Sovjetunionens) historia, idéhistoria och samhällsskick samt om det ryska språkets utveckling och dess ställning bland de andra slaviska språken. Dessutom ges en viss inblick i några valda epoker av den ryska litteraturen och kulturen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen