Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rysk litteraturhistoria

I kursen ges en översikt över den ryska litteraturhistorien samt en djupare analys av vissa centrala problem och författarskap. Vissa centrala litteraturvetenskapliga texter läses. Uppmärksamhet ägnas också åt metodfrågor.