Rysk litteraturhistoria, 7,5 hp

Om kursen

I kursen ges en översikt över den ryska litteraturhistorien samt en djupare analys av vissa centrala problem och författarskap. Vissa centrala litteraturvetenskapliga texter läses. Uppmärksamhet ägnas också åt metodfrågor.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen