Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rysk litteraturhistoria

I kursen ges en översikt över den ryska litteraturhistorien samt en djupare analys av vissa centrala problem och författarskap. Vissa centrala litteraturvetenskapliga texter läses. Uppmärksamhet ägnas också åt metodfrågor.

Terminsaktuell info, schema för din kurs, etc, hittar du på kurssidan för Slaviska länder / Östeuropakunskap ==>