Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tjeckiska - magisterkurs

Det här är en kurs för dig som vill skriva en magisteruppsats i tjeckiska.

Kursen innehåller ett självständigt examensarbete i ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt ämne samt framläggning av detta arbete. Även opposition på annan students examensarbete ingår. Kursens syfte är att ytterligare utveckla studentens förmåga till vetenskapligt skrivande inom den valda inriktningen.

Du hittar terminsaktuell information på Slaviska avdelningens hemsida