Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tjeckiska - masterkurs

Det här är en kurs för dig som vill skriva en masteruppsats i tjeckiska.

Kursen innehåller ett självständigt examensarbete i ett språk-, litteratur- eller kulturvetenskapligt ämne samt framläggning av detta arbete. Även opposition på annan students examensarbete ingår i kursen. Kursens syfte är att ytterligare utveckla studentens förmåga till vetenskaplig skrivande inom den valda inriktningen.

Du hittar terminsaktuell information på Slaviska avdelningens hemsida