Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försöksplanering

I den här kursen får du lära dig experimentella metoder som används inom såväl samhällsvetenskap och ekonomi som naturvetenskap, teknik och medicin. Du får lära dig statistisk försöksplanering med avseende på planering och genomförande- samt analys av data genererade av experiment.

Kursen ger dig kunskap om flera olika typer av experiment, så som 1-faktorförsök, randomiserade blockförsök, latinska kvadrater, faktorförsök (t.ex. 2k-försök) och variansanalys. Du får också lära dig olika tillämpningar av försöksplanering och variansanalys. I kursen lär du dig att välja lämpliga försöksplaner för olika frågeställningar och situationer och att analysera data från ett planerat försök med en lämplig analysmetod.