Generaliserade linjära modeller, 7,5 hp

Om kursen

The course treats how to make representative samplings and how best to use existing information in advance. The course treats several different sampling methods and different estimation procedures are discussed. The content of the course provides knowledge of greats use for planning and assessment of different types of sampling surveys.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen