Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Generaliserade linjära modeller

Genom denna kurs får du goda kunskaper om de principer och metoder som används för statistisk dataanalys inom biostatistik och andra naturvetenskapliga tillämpningsområden. Du får lära dig några av de vanligaste generaliserade linjära modellerna och att tillämpa dem praktiskt vid statistisk dataanalys i medicinska och andra tillämpningar.

Kursen ger dig kompetens att avgöra vilken modell som är lämplig i de tillämpningar som kan förekomma och att tillgodogöra sig innehållet i vetenskapliga uppsatser om generaliserade linjära modeller. Du får också utveckla din förmåga till muntlig och skriftlig redovisning av undersökningsresultat.

Begrepp som tas upp under kursens gång är bland annat linjära och generaliserade linjära modeller, modeller för diskreta data och loglinjära modeller. Dessutom tillämpas och exemplifieras bland annat likelihoodbaserad inferens, linkfunktioner och olika typer av logistisk regression.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen kan bestå av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer och handledning. Vissobligatorisk närvaro och andra obligatoriska inslag kan förekomma.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker dels genom ett skriftligt prov i slutet av kursen och/ellergenom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2023

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare höstterminen 2023

  Kursansvarig

  Tatjana von Rosen

  Du hittar mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.