Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk vetenskapsteori och metod

Kursen behandlar några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning på empirisk väg samt statistisk problemlösning och modellering från ett tillämpat perspektiv. Ett genomgående tema i kursen är modellers roll inom den empiriska vetenskapen.

Kursen startar med några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning, t.ex. hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser relateras till olika statistiska metoder (t.ex. hypotestestning, Bayesiansk statistik, likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och statistisk slutledning och bevis/resultat.

Vidare ger kursen en fördjupad förståelse av experimentella och icke-experimentella forskningsmetoder, framför allt med avseende på validitet, kausala slutsatser, kontroll av felkällor, hantering av confounders. Kursen ger också verktyg för att självständigt kunna granska vetenskapsteoretiska antaganden bakom olika statistiska metoder. Kursen diskuterar även etiska aspekter och statistikerns roll och ansvar gentemot uppdragsgivare, uppgiftslämnare, användare och det omgivande samhället.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Course description Spring 2023 (102 Kb)

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom muntlig och skriftlig redovisning.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2023

  Kursansvariga

  Per Gösta Andersson

  Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2023

  Kursansvariga

  Per Gösta Andersson

  Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.