Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori

I den här kursen får du en matematiskt stringent genomgång av sannolikhetsteorins grunder och du får använda avancerad sannolikhetsteori för att bygga sannolikhetsteoretiska modeller i några valda tillämpningar. Du får visualisera sannolikhetsteoretiska begrepp med hjälp av statistisk programvara (matlab).

Sannolikhetsteori är grunden för förståelse och användning av statistiska metoder. Sannolikhetsteorin är en teoribyggnad som ger möjlighet att med hjälp av modeller beskriva och analysera olika företeelser iverkligheten som kännetecknas av slumpmässiga variationer.

I denna kurs får du utveckla din förståelse för sannolikhetsteorin och dess betydelse för statistisk inferens, du får en fördjupning som ger färdigheter av användning inom statistiken.

Kursen tar upp olika axiomsystem, sannolikhetsrum, flerdimensionella fördelningar, transformationer, betingade stokastiska variabler, hierarkiska modeller, karaktäristiska funktioner, olika former av konvergens och gränsvärdessatser. Kursens innehåll och uppläggning kan variera något mellan åren.

Kursen utgör grunden för fortsatta studier på avancerad nivå och för dig som vill fortsätta med forskarstudier i statistik.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Undervisningsspråk: Engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftligt prov.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2021

  Kursansvarig

  Andriy Andreev

  Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Azadeh Chizarifard

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare höstterminen 2021

  Kursansvarig

  Andriy Andreev

  Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Azadeh Chizarifard

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.