Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grundläggande statistik för ekonomer

Denna kurs ger dig en orientering om grunderna i statistik och en översikt över metoder som är användbara vid ekonomiska tillämpningar. Du får lära dig grunderna till att planera marknadsundersökningar, sammanställa statistiska beslutsunderlag och grunder i ekonometriska metoder.

Kursen ger grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Du lär dig att hitta datakällor och samla in data, frågekonstruktion och att presentera resultat muntligt och skriftligt. Du får lära dig att identifiera, lösa och tolka elementära statistiska problem med ekonomiska tillämpningar.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Kandidatprogram i företagsekonomi men du kan läsa den som fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Examination i form av skriftlig individuellsalstentamen, skriftliga redovisningar av grupparbeten samt muntlig redovisning av grupparbete påseminarium ingår som obligatoriska inslag på kursen.

  Undervisningsspråk: Engelska

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga och muntliga prov och skriftliga redovisningar av gruppuppgifter.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2024

  Kursansvarig

  Edgar Bueno

  Du hittar lärarnas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare vårterminen 2024
  Albert Adlersson
  Diana Djabang
  Sebastian Hedberg
  Manuel Martellini
  Ralf Xhaferi
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2024

  Kursansvariga

  Edgar Bueno

  Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.