Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge studenten en orientering om grunderna i

statistik och en översikt över metoder som kan vara användbara vid

ekonomiska tillämpningar. Kursen ger också grundläggande kunskaper om

planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess

urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men

kan även läsas som fristående kurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen