Kvantitativ forskningsmetod, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred ingång till kvantitativ metodanvändning i samhällsvetenskaplig forskning. Kursen riktar sig i första hand till dig som själv inhämtar och bearbetar eller har för avsikt att arbeta med kvantitativa data och som har grundläggande kunskaper i kvantitativ metod. Huvudsakligt fokus riktas mot studiedesign, databearbetning, val av analystekniker samt olika typer av multivariata regressionsanalyser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen