Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvantitativ forskningsmetod

 • 7,5 hp

Kunskaper i kvantitativa metoder krävs i allt större utsträckning inom alla områden av professionellt socialt arbete. Sådana kunskaper är inte bara nödvändiga för att förstå och tillämpa forskningsresultat i praktiken, utan också för att självständigt kunna planera och genomföra praktik- och policyrelevant forskning.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Syftet med kursen är att ge deltagarna färdigheter i beskrivande och analytisk statistik med relevans för såväl forskning i socialt arbete som det sociala arbetets praktik. Kursen inkluderar (1) grundläggande metoder för att organisera, summera och presentera data på ett lättförståeligt sätt, (2) en grundlig genomgång av multipel regressionsanalys med kontinuerliga och diskreta beroende variabler, effektmodifiering samt olika sätt att bedöma modellanpassning, (3) en begreppslig översikt av mer avancerade metoder som exempelvis flernivåanalys, överlevnadsanalys och strukturella ekvationsmodeller, samt (4) en diskussion kring olika forskningsdesigner och principer för kausalitet som förekommer inom kvantitativt inriktad socialvetenskaplig forskning.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar

  • Studiedesign och etiska principer
  • Val och tillämpning av analystekniker
  • Validitets- och reliabilitetsaspekter i kvantitativa metoder

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna

  • Självständigt strukturera och analysera olika kvantitativa material med olika typer av statistiska tekniker
  • Kritiskt granska och värdera kvantitativa forskningsresultat

  Undervisning

  Kursen ges på halvfart och omfattar tio tillfällen. Lärare och deltagare träffas ungefär en gång per vecka. En betydande del av kursen ägnas åt datorbaserade tillämpningar i syfte att ge inblick i vilka möjligheter och begränsningar som olika typer av data och analystekniker erbjuder. Undervisning ges därför i huvudsak i form av lärarledda övningar i datasal (obligatorisk närvaro) där tyngdpunkten ligger på val, tillämpning och tolkning av olika varianter av multipel regressionsanalys. Kursen är arbetsintensiv och håller ett högt tempo vilket gör det svårt att arbeta parallellt med studierna. Den lärarledda undervisningen fungerar i huvudsak som komplement till kurslitteraturen. Då smågruppsdiskussioner utgör ett obligatoriskt inslag manar upplägget också till ett aktivt deltagande. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen bör även tidigare förvärvade kunskaper i forskningsdesign och kvantitativ socialvetenskaplig metod repeteras innan kursstart.

  Examination

  Kursen examineras löpande genom fem individuella inlämningsuppgifter. Inlämningsuppgift 1 bedöms som Godkänd eller Icke godkänd. Inlämningsuppgift 2-5 bedöms utifrån kriterierna Väl godkänd, Godkänd eller Icke godkänd. Slutbetyget på kursen (A-F) baseras på en sammanvägning av resultatet på de fem uppgifterna. 

  Examinator

  Lars Brännström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lars Brännström
  lars.brannstrom@socarb.su.se