Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsarbete i marginaliserade områden

Kursen fokuserar på livsvillkor i marginaliserade områden och social exkludering av grupper utifrån faktorer såsom kön, klass och etnicitet.

För dig som är antagen VT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Har du blivit antagen till en kurs hos oss i höst? Då kommer du att få ett välkomstmejl med den information du behöver inför kursstarten. Observera att du för att få påbörja utbildningen måste registrera dig.

Läs mer på institutionens webbplats.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den lyfter hur ett modernt socialt arbete kan arbeta för att förändra livsvillkor och utanförskap. Kursen ger fördjupad kunskap om samhällsarbete, social mobilisering och kritiskt socialt arbete. Kursen presenterar teoretiska perspektiv på sociala problem, socialt kapital, social rättvisa, inkludering och exkludering.

 • Kursupplägg

  Innehåll:

  • Livsvillkor i marginaliserade områden
  • Sociala problem, social inkludering och exkludering
  • Socialt arbete med inriktning mot samhällsarbete, social mobilisering och kritiskt socialt arbete för olika målgrupper
  • Socialt kapital, social rättvisa

  För godkänt resultat på kursen ska studenterna kunna:

  • Analysera människors livsvillkor i marginaliserade områden
  • Presentera en teoretisk förståelse av sociala problem, social inkludering/exkludering, perspektiv på socialt kapital och social rättvisa.
  • Diskutera social exkludering i förhållande till faktorer som kön, klass och etnicitet.
  • Använda sig av ett reflekterat förhållningssätt i förhållande till samhällsarbete, social mobilisering och ett kritiskt socialt arbete i marginaliserade områden

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Betygssättning sker enligt en sjugradig och målrelaterad betygsskala:

  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Information om kursens betygskriterier och examinationsformer delas ut vid kursstart.

  För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt uppfyllande av övriga kurskrav.

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell hemskrivning. 
  Lämnas den individuella hemskrivningen in senare än anvisad tidpunkt kan högst betyg C erhållas.

  Övriga kurskrav: Aktivt deltagande i seminarier enligt lärarens anvisningar. Vid frånvaro från högst två seminarier ska ersättningsuppgift inlämnas enligt lärarens anvisningar.

  Grund för kursens betyg:
  Kursens slutbetyg baseras på resultatet på den individuella hemskrivningen.

  Både F och Fx är underkända betyg vilket innebär att studenten får genomgå förnyad examination vid nästa examinationstillfälle.

  Beträffande regler för examination och omexamination, fastställda av institutionsstyrelsen, se institutionens hemsida.

  Studenten har rätt att begära omtentamen med annan examinator om han/hon har underkänts på samma kurs vid två tidigare tillfällen. Framställan härom ska göras skriftligt till studierektor inom ett år efter avslutad
  kurs.

  Plagiering och andra försök till vilseledande (exempelvis självplagiering), vid examination eller annan bedömning av studieprestation leder till anmälan för misstänkt fusk, vilket kan medföra disciplinära åtgärder.

  Examinator

  Thomas Öhlund

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Thomas Öhlund (thomas.ohlund@socarb.su.se)