Samhällsarbete i marginaliserade områden, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar livsvillkor i marginaliserade områden och social exkludering av grupper utifrån faktorer såsom kön, klass och etnicitet. Den lyfter hur ett modernt socialt arbete kan arbeta för att förändra livsvillkor och utanförskap. Kursen ger fördjupad kunskap om samhällsarbete, social mobilisering och kritiskt socialt arbete. Kursen presenterar teoretiska perspektiv på sociala problem, socialt kapital, social rättvisa, inkludering och exkludering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen