Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Integrerande examensarbete i psykoterapi

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursen behandlar kunskap om vetenskapligt skrivande av klinisk relevans inom området psykoterapi med inriktning mot socialt arbete. I kursen ingår färdigställande av en forskningsdesign med stöd av relevant forskningsfråga, problembeskrivning, metodförslag och diskussion om förväntade forskningsresultat. Kursen, som är den sista kursen i programmet avslutas med färdigställande av ett skriftligt självständigt forskningsarbete (uppsats) under handledning. I kursen behandlas centrala aspekter av författandet av en vetenskaplig uppsats, praktiska aspekter av att genomföra en forskningsstudie samt yrkets utveckling utifrån vetenskapliga principer.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen förväntas studenten kunna: 
  Presentera en genomförbar forskningsplan

  Delkurser

  PLAN, Forskningsplan 3 hp

  UPPS, Självständigt skriftligt examensarbete (uppsats) för Psykoterapeutexamen i socialt arbete 12 hp

  Du hittar mer detaljerad information in delkursernas innehåll och förväntade studieresultat i kursplanen.

  Undervisning

  Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och handledning.

  Handledning sker enskilt i direkt anslutning till uppsatsarbetet. 

  Varje enskild färdig uppsats skall ventileras på ett seminarium med en formaliserad opposition. Författaren skall vid detta tillfälle försvara sitt uppsatsarbete.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig på kursens Athena sida senast en månad före kursstart.
   

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Peter Andersson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Beslut har ännu ej fattats om kurslitteratur.

 • Kontakt

  Programansvarig
  Peter Andersson
  peter.andersson@socarb.su.se