Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan

Kursen tar upp skolan som en arena för social interaktion och olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

barn-springer-genom-skolkorridor_Photo_Katja Kircher

Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

Kursen är en fristånde kurs i utbildingsvetenskap som också ingår i satsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar innehållet i kursen ”Sociala relationer i skolan” inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på deltid (50%) första halvan av terminen. Kursen är nätbaserad. 

  HT23: vecka 35-43 (28/8-29/10)

  VT24: vecka 3-20 (15/1-20/3)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB123F Sociala relationer i skolan inom Flera vägar in HT23_230622_ (334 Kb)

  Kursbeskrivning VT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av webbaserade seminarier och föreläsningar.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska moment (seminarier) kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40% av obligatoriska moment kan kompletteras.

  Notera att seminarierna sker webbaserat på dagtid. Vi strävar efter att boka föreläsningar och seminarier på eftermiddagar samma veckodag (undantag kan förekomma).

  Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F.

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  För mer information om examinationer och deadlines se kursbeskrivning för aktuell termin.

  Omexamination för studenter antagna före höstterminen 2023

  Studenter som läst kursen en tidigare termin och vill omexamineras ska anmäla sig till kursadministratör i god tid.

  För omexamination med inlämning 24/10 sker anmälan senast 2/10. För omexamination med inlämning 28/11 sker anmälan senast 17/11.

  Kursplanen  har ändrats från och med HT21 vilket innebär att studenter som läst kursen VT21 kommer att få en egen examinationsuppgift.

  Examinator

  Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Start- och slutdatum för kursen samt scheman.

  Höstterminen 2023 (28/8-29/10)

  Schema HT2023 -Preliminärt fram till en månad före kursstart

  Vårterminen 2024 (15/1-20/3)

  Schema VT2024 - Publiceras senast en månad före kursstart
   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur för aktuell termin publiceras senast två månader före kursstart.

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för kursen
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen